Informace pro děti chodící na Zpívánky

27.04.2020 13:39

Zpívánky organizované ZUŠ Chrást budou do konce školního roku 2019/2020 zrušeny. 

Poměrná část školného Vám bude za měsíce březen - červen vrácena.